SZAMOSZ VÁLASZTÁSI KÖZGYŰLÉS 2012.

SZAMOSZ VÁLASZTÁSI KÖZGYŰLÉS

IDŐPONT: 2012. NOVEMBER 24. SZOMBAT 10:00 – 13:00

HELYSZÍN: SPORTOK HÁZA, 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3

A SZAMOSZ  2012. szeptember 11.-i elnökségi ülésén kijelölte a Választási közgyűlés dátumát.  A 2013.- évi hazai és külföldi sportesemények miatt szükséges már most kijelölni a következő 4 éves ciklusra a vezetőket, így az elnökség javaslata alapján a választási közgyűlést tavaszról  előre hozza a szervezet.

Az elnökségi tagok egyhangúan támogatták Herczeg György elképzelését az időponttal és szükségességgel kapcsolatosan és felkérték Dr. Jeremiás Attilát és Kriston Jánost, hogy készítse elő a választási közgyűléssel kapcsolatos teendőket.  A választás levezetésére a SZAMOSZ elnöksége Dr. Várkonyi Istvánt kérte fel.

Kérünk minden egyesület és klub vezetőt, hogy keresség Dr. Jeremiás Attilát és Kriston Jánost az elnökségbe történő jelölésekkel kapcsolatosan.  A jelölteknek kji kell tölteniük az elfogadó nyilatkozatot.

SZAMOSZ_Nyilatkozat_jelölés elfogadás – LETÖLTENDŐ NYILATKOZAT

A választási közgyűlésig történő feladatok és előkészületi folyamatok

 A SZAMOSZ Elnökségének az első feladata egy 3 tagú Jelölő Bizottságot (JB) létrehozása, olyan tagszervezeti tagokkal, akik, nem akarnak a következő olimpiai ciklusban semmilyen tisztséget betölteni a SZAMOSZ-ban.

 A bizottsági tagok fogadják el írásban a felkérést és maguk közül válasszanak elnököt, de végső soron az elnökség is megmondhatja, hogy ki legyen a jelölő bizottság elnöke. Magyar Mária és Dr. Várkonyi István volt az első személy, aki már vállalta a feladatot.  Még 1 személy felkérése/kijelölése van folyamatban. A jelölő Bizottság elnökének kiválasztása szeptember utolsó hetében történik legkésőbb.

A közgyűlésen az alábbi tisztségviselő választásra kerül sor:

1 elnök

4 elnökségi tag (ha öt fős a testület)

1 ET elnök

2 ET tag ( ha három fős a testület)

A jelölést le lehet adni (öt héttel a közgyűlés időpontja előtt, írásban, a sportszervezet vezetője jelölhet),. Még magán a közgyűlésen is lehet majd jelölni, de ahhoz már az kell, hogy a jelenlévő tagok 20%-ka támogassa a jelölést.

A választási közgyűléssel kapcsolatos ide vonatkozó MASZ Szervezeti és Működési Szabályzati rendelkezése:

9.§

A közgyűlés összehívása, határozatképessége

 

(1)       A közgyűlés összehívására az elnökség jogosult.

(2)       A közgyűlést rendes körülmények között minden év májusában kell megtartani, de a kitűzött időpont legyen szükségszerű összefüggésben a vonatkozó rendelkezésekben előírt közhasznúsági jelentés elkészítésének határidejével.

(3)       Az elnökség az időpontot legkésőbb 10 héttel a közgyűlés előtt tűzze ki, tegyen javaslatot a napirendre és erről értesítse a tagokat.

(4)       Ha a közgyűlésen tisztújításra is sor kerül, egyidejűleg válassza meg és kérje föl a jelölő bizottságot.

13.§

A közgyűlés hatáskörébe utalt tisztségekre történő jelölés módja 

(1)       A tisztségviselők választásának első feltétele a jelölő bizottság megválasztása. A jelölő bizottságot az elnök, vagy az elnökség tagjainak javaslatára az elnökség választja meg legalább 10 héttel a választó közgyűlés időpontja előtt. A bizottság 1 elnökből és 2 tagból áll. Feladata az, hogy tisztségenként összeállítsa a jelöltek listáját. A jelölő bizottságot azon sportszervezeti képviselők közül kell kiválasztani, akik nem kívánnak választott tisztségviselők lenni. A jelölő bizottságban a pártoló vagy tiszteletbeli tagok is megbízást kaphatnak. A jelölő bizottság elnökét és tagjait az adott közgyűlésen választandó funkcióban nem lehet jelölni.

(2)       Az elnökség által megválasztott jelölő bizottság elnöke írásban tájékoztatja a szövetségi tag sportszervezeteket, hogy milyen funkcióban lesz választás és javaslatokat kér a jelöltekre. Elnöki, alelnöki, elnökségi tag tisztségekre csak olyan személyeket lehet javasolni, akik egy sportszervezet bíróságnál bejegyzett képviselői. (Ezt a rendelkezést a sporttörvény felülírta, tisztségviselő lehet az is, aki nem valamely tagszervezet képviselője, tagja. Magyarul „civil” is lehet.) Egy-egy személyt több tisztségre is lehet jelölni, de megválasztása esetén csak a legmagasabbat töltheti be.

(3)       A személyi javaslatokat öt héttel a közgyűlés időpontja előtt kell eljuttatni a jelölő bizottság elnökéhez.

(4)       A jelölő bizottság a beérkező javaslatoknál ellenőrzi, hogy a jelölt rendelkezik e sportszervezete képviseleti jogával. (az utolsó tagmondat is meghaladott)

(5)       A jelölő bizottság a jelöltek neveiről a közgyűlés előtt két héttel tájékoztatja a választókat.

Ki lehet jelölt?

Polgári Törvénykönyv

Ptk.62. §

(5) Az egyesület (szövetség) ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet,

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

c) aki

ca) magyar állampolgár, vagy

cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 A JB összesíti a jelöléseket, majd tájékoztatja a tagokat, hogy melyik tisztségre milyen számú jelölés érkezett, ki volt a jelölő szervezet.  Ezek után jöhetnek a jelöltek bemutatkozásai (pl. a honlapon), hogy a tagság mire eljön a választás némi infóval rendelkezzen a jelöltekről.

 Időközben legkésőbb a közgyűlés előtt 30 nappal ki kell mennie a meghívónak (akár e-mailen), vagy a SZAMOSZ honlapon történő felhívással a tervezett napirendi pontokkal, azzal a figyelmeztetéssel, hogy amennyiben az eredeti közgyűlési időpontban a közgyűlés nem lenne határozatképes, akkor az 1 órával később megtartott közgyűlés, az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a résztvevők számától függetlenül határozatképes lesz.

Szeretettel várunk minden SZAMOSZ Tagot a közgyűlésre!

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s